SETITIK AIR: Salat

Eka Setiawan, wartawan Lampung Post

ASSALAMUALAIKUM. Sebagai muslim, kita tentu paham bila Islam itu dibangun atas lima perkara, yaitu menauhidkan Allah atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji.” (HR Bukhari I/12 No. 8 dan Muslim I/45 No. 19 dari Abdullah bin Umar ra).
Mengacu pada hadis di atas, salat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Dengan demikian, salat adalah ibadah yang paling penting dibandingkan ibadah lainnya.
Sebab, pada hari kiamat kelak, amal yang pertama kali akan ditanyakan setelah iman adalah salat. Bahkan, Baginda Nabi Shallallahu'alaihi Wassalam bersabda, “Batas antara kufur dan Islam adalah salat.” Dan, masih banyak hadis sahih yang menyebutkan pentingnya salat.
Dalam Alquran juga banyak ayat yang menyebut pentingnya salat, di antaranya QS Al Ankabut: 45 yang artinya, “Dan dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.”
Kemudian QS Al Baqarah: 43 yang artinya, "Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."
Lalu QS Al Baqarah: 45 yang artinya, “Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu." Serta masih banyak ayat lainnya tentang kewajiban dan keutamaan salat.
Pertanyaannya, apakah kita sudah menjalankan kewajiban itu? Jika sudah, kita harus selalu mengucap syukur dan terus bertasbih seraya meminta agar Allah Azza Wa Jalla (Allah Yang Maha Perkasa lagi Mahaagung) selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita selalu istikamah menegakkan salat wajib berjemaah di masjid (bagi laki-laki).
Jika belum, wahai saudaraku, bukan bermaksud untuk menyinggung apalagi riya. Saya hanya ingin saling ingat-mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran agar kita semua tidak merugi di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah dalam QS Al Ashr: 1-3 yang artinya, "Demi masa! Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran."
Mari saudara-saudaraku di Jumat yang berkah ini, kita sama-sama merenungkan kembali betapa pentingnya menegakan salat sebagai seorang muslim. Janganlah dunia yang hanya sementara ini membuat kita lalai hingga menderita selama-lamanya tiada batas di akhirat kelak. Nauzubillahiminzaliq. Waallahulmuafiq illaaqwamithoriq. Wassalamualaikum... n